Loading color scheme

Asociācija ″Ķengurs bez robežām″

80. gadu sākumā Pīters Hollorans (Piter Holloran), matemātikas profesors no Sidneja, nolēma organizēt spēles-konkursa jauno veidu Austrālijas skolniekiem: aptauju ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kuru pārbauda dators. Tūkstošiem skolnieku varēja piedalīties konkursā vienlaicīgi. Austrālijas nacionāla matemātiska konkursa panākumi bija milzīgi.

1991. gadā divi franču matemātiķi nolēma rīkot šo spēli Francijā, nosaucot to „Ķengurs” par godu saviem Austrālijas draugiem.
Pirmā spēle savāca 12000 koledžu studējošos. Vēlāk konkursā piedalījās arī skolēni un liceju studenti. 1993. gada jūnijā „Ķengurs” franču organizētāji (www.mathkang.org) sarīkoja tikšanos Eiropas valstu matemātikas sacensību vadītājiem Parīzē. Aicinātie matemātiķi bija ļoti pārsteigti ar konkursa „Ķengurs – matemātika visiem” Francijā: 1991. gads – 120000 dalībnieku, 1992. gads – 300000, 1993. gads – 500000.

1994. gada maijā Baltkrievija, Ungārija, Spānija, Nīderlande, Polija, Krievija un Rumānija nolēma piedalīties konkursā un tas nodrošināja spēles lielos panākumus.

1994. gada jūlijā Strasbūrā Eiropas padomes sēdē, Ģenerālā asamblejas izveidoja Asociāciju „Ķengurs bez robežām” no 10 Eiropas valstīm.

Tagad šī asociācija apvieno dalībniekus no daudzām valstīm. Asociācijas mērķis ir vispārējas matemātiskās kultūras plaša izplatīšana un, protams, konkursa-spēles „Ķengurs”, kura notiek visās dalībvalstīs vienā dienā, organizēšana.

Konkursa forma tika saglabāta – jautājumu saraksts ar atbilžu variantiem, konkursa diena un stunda, un galvenais princips – „balva visiem”, katram dalībniekam. Katrā valstī ir sava organizācijas komiteja, savas balvas, dažādu valstu rezultāti netiek salīdzināti viens ar otru.

Konkursa mērķi (uzdevumi).

Konkurss-spēle „Ķengurs – matemātika visiem” veicina matemātikas popularitāti un paaugstina studējošo interesi pret to. Spēle ne tikai stimulē skolas programmas apguvi, bet arī mudina studējošos piedalīties citās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Konkursa forma.

Konkursam ir viena kārta, bez atlases sacensībām. Šī sacensība notiek martā, vienā dienā, vienā stundā un sastāv no 30 jautājumiem, kuri ir sakārtoti pēc sarežģītības pieauguma, uz katru jautājumu piedāvāts 5 atbilžu variantu.

Izplatīšana un dalīšanās pieredze.

Asociācija pēc savām iespējām stimulē attīstīt kultūras apmaiņu starp dalībvalstīm. Ar šo mērķi starp dalībniekiem tiek izplātītas grāmatas, brošūras, bukleti, kuri satur visu veidu matemātiskās idejas, datus, spēles un mīklas, un katru gadu tiek izdotas dažādu valstu konkursa uzvārētāju kopīgas publikācijas un organizētas vasaras tikšanas. Aptuveni konkursa budžeta puse ir paredzēta šīm publikācijām un balvām. „Ķengurs” oficiālās valodas ir franču un angļu.

Francija nodrošināja asociācijas locekļu tikšanu finanšu un tehnisko atbalstu Parīzē (1995. gada janvāris) un Eindhovenā (1995. gada decembris). Sākot ar 1996. gadu visas valstis piedalās ikgadējas tikšanas organizēšanas nodrošināšanā proporcionāli to dalībnieku skaitam. 

Budapeštā (1997. gada oktobris) 21 dalībvalsts apstiprināja noteikumus, saskaņa ar kuriem tiek precizēti finanšu un pārējie nosacījumi, kuri reglamentē pievienoto valstu dalību konkursā.

Par šā konkursa pirmatklājējiem Rīgā 2006. gadā kļuva mūsu privātas vidusskolas ISMA „Premjers” skolēni, kuri paradīja ļoti labus rezultātus. Bet par uzvarētājiem vēl toreiz 6. klases skolēni – Vika Kalašņikova, Antons Bardiševs un Konstantins Okuņevs.

2013. gadā pie skolas ISMA „Premjers” „ķenguriem” pievienojas 17 skolu skolēni – pavisam 1297 skolēnu.

Līdz 2013.gadam konkurss tika rīkots sadarbībā ar Krievijas organizācijas komiteju, kas tika veidots Sanktpēterburgā Krievijas izglītības akadēmijas Produktīvas izglītības institūtā un Testēšanas tehnoloģijas centrā „Ķengurs pluss”.

No 2014. gada mēs kļuvām par asociācijas Le Kangouron sans fronties (Ķengurs bez robežām) pilnvērtīgiem locekļiem. Šodien tajā ietilpst vairāk nekā 82 Eiropas, Āzijas un Amerikas valstis, bet dalībnieku skaits ir lielāks par 6 miljoniem. Latvijas pieņemšanas ideja asociācijā pieder Klasiskai ģimnāzijai un skolai ISMA „Premjers”. Galveno organizācijas darbu uzņemas konkursa „Ķengurs” Latvijas organizācijas komiteja jaunatnes asociācijas "Spilgtie Jaunieši" aizgādībā.

2015. gadā matemātikas sacensībās piedalījās vairāk kā 15 000 skolēnu no 199 Latvijas skolām.
2016. gadā matemātikas sacensībās piedalījās vairāk kā 19 286 skolēnu no 219 Latvijas skolām.
2017. gadā matemātikas sacensībās piedalījās vairāk kā 23 855 skolēnu no 247 Latvijas skolām.
2018. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 15 895 skolēni no 239 Latvijas skolām.
2019. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 16 500 skolēnu no 250 Latvijas skolām.
2020. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 5108 skolēnu no 135 Latvijas skolām.
2021. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 9379 skolēnu no 211 Latvijas skolām.
2022. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 14653 skolēnu no 225 Latvijas skolām.

2023. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 17767 skolēnu no 251 Latvijas skolām.

Latvijas organizācijas komiteja „Ķengurs”:
Adrese: Lomonosova iela 1, korpuss 7, Rīgā, LV-1019
E-pasts: kengurs@isma.lv