Loading color scheme

 1. Bez iepriekšējas atlases piedalīties konkursā var visi vidusskolu 2.-12. klašu studējošie.
 2. Dalības maksa ir 0,50 EUR katram dalībniekam.
 1. Konkursa rīkošanu Latvijā īsteno konkursa ″Ķengurs″ Latvijas organizācijas komiteja. Katrā skolā, kas piedalās konkursā, tiek nozīmēts organizators, kurš ir atbildīgs par konkursa rīkošanu tieši skolā.
 2. Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem Latvijā konkurss notiks tradicionālā veidā vai sadarbībā ar onlaina platformu. Precīza informācija par piedalīšanās veidu būs pieejama mājas lapā ķengurs.lv martā.
 3. Skolas organizators reģistrē skolu vai apstiprinā dalību mājas lapā kengurs.lv līdz 24. martam (ieskaitot). Reģistrēšanās uz teišsaites dalību matemātikas konkursā “Ķengurs-2022” tiks atklāta no 9.janvāra līdz 15.martam. Latvijas organizācijas komiteja nodrošina ar konkursa materiāliem, izmantojot internetu, konkursa dienā.
 4. Konkursu rīko visās skolās vienā dienā, šogad – 24. martā, vēlams no rīta. Visus materiālus konkursa norisei Jūs varēsiet saņemt no 24.03. plkst. 6:00, uzdevumus mājas lapā kengurs.lv zem Jūsu paroles un logo. Visi dokumenti ir sadaļā DARBA TELPA.

1. Ieiet mājas lapā kengurs.lv.

2.Ja skola jau ir piereģistrēta, pāriet pie 5. punkta, ja nē, tad aizpildīt reģistrācijas formu.

3. Apstiprināt reģistrāciju (uzskaites ieraksts): atvērt atbildīgās personas e-pastu un pāriet uz mājas lapas sadaļu, kas norādīta vēstulē kengurs@isma.lv.

4. Gaidīt vēstuli no atbildīgās personas kengurs@isma.lv, kas tiks nosūtīta 3 dienu laikā. Šis laiks nepieciešams Jūsu uzskaites ieraksta aktivizēšanai.

5. Apstiprināt dalību konkursā: ieiet mājas lapā kengurs.lv ievadīt lietotāja vārdu un paroli, ieiet sadaļā DARBA TELPA un apstiprināt nospiežot "Piedalīties".

6. Ja līgums tika parakstīts agrāk tad pāriet pie 8.punkta.

7. Pēc dalības apstiprināšanas sadaļā DARBA TELPA būs pieejams LĪGUMS. Jums nepieciešams:

- ieiet mājas lapā kengurs.lv,

- ievadīt lietotāja vārdu un paroli,

- ieiet sadaļā DARBA TELPA,

- izdrukāt līgumu divos eksemplāros,

- iepazīties ar līguma noteikumiem un parakstīt divus eksemplārus,

- pēc līguma parakstīšanas no skolas organizatora puses, abi līguma eksemplārus jānosūtas uz adresi Lomonosova iela 1, korpuss 7, Rīga, LV-1019,

- pēc līguma parakstīšanas no konkursa "Ķengurs" organizatora Latvijā puses, viens līguma eksemplārs tiks nosūtīts Jums atpakaļ,

- līgumu jāparaksta līdz 24.03.2022.            

8. Konkursa dienā no plkst. 06:00 mājas lapas sadaļā DARBA TELPA būs pieejami materiāli reģistrētajam lietotājam:

- uzdevumi 3 valodās,

- veidlapas, atbilžu ierakstīšanai,

- brīvas ailes skolas organizatoru datu ievadei (būs pieejams līdz 01.04.),

- brīvas ailes atbilžu ierakstīšanai no 27.marta līdz 1.aprīlim (to skolēnu sarakstu, kas piedalījušies konkursā tradicionālajā veidā),

- bankas konts, kurā jāpārskaita kopējo summu par visiem konkursa dalībniekiem no skolas (pārskaitīt līdz 20.aprīlim).

9. 20. aprīlī mājas lapā sadaļā DARBA TELPA būs pieejami:

- atskaite,

- dalībnieku nominālie sertifikāti,

- skolas sertifikāts,

- skolotāja pateicības raksts un uzaicinājums uz bezmaksas semināru ar sertifikāta iegūšanu (A kategorija, 6 stundas),

- nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,

- nominālie diplomi tiem skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei.

Konkurss notiek latviešu, krievu un angļu valodā.

″Ķengurs″ – masveida konkurss un apbalvošanai pēc tā rezultātiem ir masveida raksturs. Apbalvošanas pamatforma ir diplomi. 

Visi bez izņēmuma skolnieki saņem sertifikātus (elektroniskajā formātā) ar iegūto punktu norādi. Šos sertifikātus izdrukās skolas organizators un tie tiks pasniegti skolā.

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu rakstiet uz e-pastu: kengurs@isma.lv

 1. Visu konkursa dalībnieku darbi tiek nodoti Latvijas organizācijas komitejai. Darbu datoru pārbaude tiek īstenota tikai pēc organizēšanas maksas samaksas. Šīs pārbaudes rezultātā tiek veidoti visu katras paralēles Latvijas dalībnieku saraksti. Uz šo sarakstu pamata tiek gatavoti pārskati, kuri būs izvietoti mājas lapā 20. aprīlī sadaļā DARBA TELPA.
 2. 20. aprīlī mājas lapā sadaļā DARBA TELPA būs pieejami:
  1. atskaite,
  2. dalībnieka sertifikāts,
  3. skolas sertifikāts,
  4. skolotāja pateicības raksts un uzaicinājums uz bezmaksas semināru (A kategorija, 6 stundas),
  5. nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,
  6. nominālais diploms tiem, kuri iegāja labāko 20 visā Latvijā katrā paralēlē.
 3. Konkursa rezultātu uzticamības un objektivitātes nodrošināšanai gan Latvijas organizācijas komiteja, gan skolas organizators kontrolē, lai visi dalībnieki ievērotu noteikumus. Pēc šīs kontroles rezultātiem var tikt diskvalificēti (atskaitīti no dalībnieku skaita) gan konkrēti skolnieki, gan skolu paralēles, kurās tika fiksēts nopietns konkursa noteikumu pārkāpums. Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem Latvijas organizācijas komiteja, pamatojoties uz pārbaudes rezultātu analīzi.
 4. Visi faili ar ierakstītām atbildēm tiek glabāti Latvijas organizācijas komitejā līdz tekoša gada 1. oktobrim. Līdz šim momentam Latvijas organizācijas komiteja izskata pretenzijas, kas radušies pēc pārbaudes rezultātiem (dalībnieka rezultātu neesamība skolas pārskatā, šaubas par pārbaudes precizitāti utt.)