Loading color scheme

 1. Bez iepriekšējas atlases piedalīties konkursā var visi vidusskolu 2.-12. klašu studējošie.
 2. Dalības maksa ir 0,50 EUR katram dalībniekam.
 1. Konkursa rīkošanu Latvijā īsteno konkursa ″Ķengurs″ Latvijas organizācijas komiteja. Katrā skolā, kas piedalās konkursā, tiek nozīmēts organizators, kurš ir atbildīgs par konkursa rīkošanu tieši skolā.
 2. Konkursu rīko visās skolās vienā dienā, šogad, 2024.gada 21. martā, vēlams no rīta. No rīta (6:00) skolas organizators saskaņā ar savu pieteikumu vietnē math.kengurs.lv saņem konkursa materiālus: uzdevumus, atbilžu veidlapas un tās izdrukā.
  Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstoši viņa vecuma grupai. Atbildes skolēni atzīmē uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot arī atbilžu veidlapas un melnraksta lapas. No brīža, kad skolēni saņēmuši uzdevumus, sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes. Uzreiz pēc konkursa laika beigšanās, skolas organizators savāc darbus (vai atbilžu veidlapas) un līdz 1.aprīlim ievada vietnē math.kengurs.lv dalībnieku sarakstu un ieraksta atbildes.
 1. REĢISTRĀCIJA

Piereģistrēšanās tām skolām, kas to vēl nav izdarījušas  uz konkursu ``Ķengurs- matemātika visiem`` notiek e-pastā kengurs@isma.lv.

Ja skola nav piereģistrējusies iepriekšējos gados, tad e-pasta vēstulē kengurs@isma.lv jānorāda skolas nosaukums, saiti uz skolas mājaslapu un skolas e-pasta adresi. Pēc tam uz SKOLAS e-pastu atnāks pagaidu parole, ar kuras palīdzību būs iespējams ieiet vietnē math.kengurs.lv un turpināt skolas piereģistrēšanu, izveidot skolas organizatora kontu, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķus papildus kontus skolotājiem.

Ja skola ir jau agrāk reģistrējusies mājaslapā ķengur.lv/lv tad uz skolas

 e-pastu 15.01.2024 pienāks pagaidu parole, ar kuras palīdzību skolas organizators varēs ieiet vietnē math.kengurs.lv un apstiprināt savu dalību konkursā.

2.KONTU VEIDI

Skolas konts ir nepieciešams, lai apstiprinātu skolas piedalīšanos konkursā, skolas organizatora nozīmēšanai vai nomaiņai, un, lai noslēgtu līgumu starp mācību iestādi un konkursa ``Ķengurs`` organizēšanas komiteju.

Skolas organizatora konts tiek lietots, lai apstiprinātu piedalīšanos konkursā, lai izveidotu papildus kontus citiem skolotajiem, lai saņemtu konkursa materiālus, lai ievadītu dalībnieku datus, lai saņemtu atskaites, sertifikātus un balvas.

Skolas organizatora papildus konti var tikt lietoti, lai ievadītu konkursa dalībnieku datus.

To pašu kontu var lietot skolas organizators un arī skolotāja papildus kontu var lietot dažādās mācību iestādēs.

3. KONKURSA NORISES DIENA

Konkursa dienā no plkst. 06:00 mājas lapā būs pieejami materiāli reģistrētajam lietotājam:

- uzdevumi 3 valodās,

- veidlapas, atbilžu ierakstīšanai,

- brīvas ailes skolas organizatoru datu ievadīšanai (būs pieejams līdz 01.04.),

- brīvas ailes atbilžu ierakstīšanai no 21.marta līdz 1.aprīlim (to skolēnu sarakstam, kas piedalījušies konkursā tradicionālajā veidā),

- bankas konts, kurā jāpārskaita kopēja summa par visiem konkursa dalībniekiem no skolas (pārskaitīt līdz 20.aprīlim).

No rīta (6:00) skolas organizators saskaņā ar savu pieteikumu vietnē math.kengurs.lv saņem konkursa materiālus: uzdevumus, atbilžu veidlapas un tās izdrukā.

Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstoši viņa vecuma grupai. Atbildes skolēni atzīmē uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot arī atbilžu veidlapas un melnraksta lapas. No brīža, kad skolēni saņēmuši uzdevumus, sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes. Uzreiz pēc konkursa laika beigšanās, skolas organizators savāc darbus (vai atbilžu veidlapas) un līdz 1.aprīlim  ievada vietnē math.kengurs.lv dalībnieku sarakstu un ieraksta atbildes.

4. REZULTĀTU NOTEIKŠANA.

Rezultātu saņemšanas dienā mājas lapā būs pieejami:

- atskaite,

- dalībnieku nominālie sertifikāti,

- skolas sertifikāts,

- skolotāja pateicības raksts,

- nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,

- nominālie diplomi tiem skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei.

Konkurss notiek latviešu, krievu un angļu valodā.

 

″Ķengurs″ – masveida konkurss un apbalvošanai pēc tā rezultātiem ir masveida raksturs. Apbalvošanas pamatforma ir diplomi. 

Visi bez izņēmuma skolnieki saņem sertifikātus (elektroniskajā formātā) ar iegūto punktu norādi. Šos sertifikātus izdrukās skolas organizators un tie tiks pasniegti skolā.

No 8. līdz 31. maijam darbā dienās (no 9:00 līdz 17:00) ir iespējams saņemt diplomus un dāvaniņas skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei (TOP 20).
Lomonosova ielā 1 k-7, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1019.

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu rakstiet uz e-pastu: kengurs@isma.lv

1. Pēc tam, kad skolas organizators ir aizpildījis ailes datu ievadei (no 23.03. līdz 01.04.), šie dati nokļūs Latvijas organizācijas komitejā un tiek nodrošināta to digitālā apstrāde.  Pēc šīs pārbaudes rezultātiem tiek izveidotas atskaites, kuras varēs apskatīt jau 20.aprīlī mūsu mājas lapā.

2. Rezultātu saņemšanas dienā mājas lapā būs pieejami:

 • atskaite,
 • dalībnieka sertifikāts,
 • skolas sertifikāts,
 • skolotāja pateicības raksts,
 • nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,
 • nominālais diploms tiem, kuri iegāja labāko 20 visā Latvijā katrā paralēlē.

3. Konkursa rezultātu uzticamības un objektivitātes nodrošināšanai gan Latvijas organizācijas komiteja, gan skolas organizators kontrolē, lai visi dalībnieki ievērotu noteikumus. Pēc šīs kontroles rezultātiem var tikt diskvalificēti (atskaitīti no dalībnieku skaita) gan konkrēti skolēni, gan skolu paralēles, kurās tika fiksēts nopietns konkursa noteikumu pārkāpums. Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem Latvijas organizācijas komiteja, pamatojoties uz pārbaudes rezultātu analīzi.

4. Visi faili ar ierakstītām atbildēm tiek glabāti Latvijas organizācijas komitejā līdz tekošā gada 1. oktobrim. Līdz šim momentam Latvijas organizācijas komiteja izskata pretenzijas, kas radušies pēc pārbaudes rezultātiem (dalībnieka rezultātu neesamība skolas pārskatā, šaubas par pārbaudes precizitāti utt.)