Loading color scheme

 1. Bez iepriekšējas atlases piedalīties konkursā var visi vidusskolu 2.-12. klašu studējošie.
 2. Dalības maksa ir 0,50 EUR katram dalībniekam.
 1. Konkursa rīkošanu Latvijā īsteno konkursa ″Ķengurs″ Latvijas organizācijas komiteja. Katrā skolā, kas piedalās konkursā, tiek nozīmēts organizators, kurš ir atbildīgs par konkursa rīkošanu tieši skolā.
 2. Konkursu rīko visās skolās vienā dienā, šogad, 2023.gada 23. martā, vēlams no rīta. No rīta (6:00) skolas organizators saskaņā ar savu pieteikumu vietnē kengurs.lv DARBA TELPA saņem konkursa materiālus: uzdevumus, atbilžu veidlapas un tās izdrukā.
  Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstoši viņa vecuma grupai. Atbildes skolēni atzīmē uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot arī atbilžu veidlapas un melnraksta lapas. No brīža, kad skolēni saņēmuši uzdevumus, sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes. Uzreiz pēc konkursa laika beigšanās, skolas organizators savāc darbus (vai atbilžu veidlapas) un līdz 1.aprīlim ievada vietnē kengurs.lv dalībnieku sarakstu un ieraksta atbildes. Tās jāieraksta sadaļā DARBA TELPA.

1. Ieiet mājas lapā kengurs.lv.

2.Ja skola jau ir piereģistrēta, pāriet pie 5. punkta, ja nē, tad aizpildīt reģistrācijas formu.

3. Apstiprināt reģistrāciju (uzskaites ieraksts): atvērt atbildīgās personas e-pastu un pāriet uz mājas lapas sadaļu, kas norādīta vēstulē kengurs@isma.lv.

4. Gaidīt vēstuli no atbildīgās personas kengurs@isma.lv, kas tiks nosūtīta 3 dienu laikā. Šis laiks nepieciešams Jūsu uzskaites ieraksta aktivizēšanai.

5. Apstiprināt dalību konkursā: ieiet mājas lapā kengurs.lv ievadīt lietotāja vārdu un paroli, ieiet sadaļā DARBA TELPA un apstiprināt, nospiežot "Piedalīties". Nav nepieciešams ievadīt to skolēnu sarakstu, kas plāno piedalīties!

6. Ja līgums tika parakstīts agrāk, tad pāriet pie 8.punkta.

7. Pēc dalības apstiprināšanas sadaļā DARBA TELPA būs pieejams LĪGUMS. Jums nepieciešams:

- ieiet mājas lapā kengurs.lv,

- ievadīt lietotāja vārdu un paroli,

- ieiet sadaļā DARBA TELPA,

- izdrukāt līgumu divos eksemplāros,

- lūdzam noformēt līgumu un atsūtīt mums (Lomonosova ielu 1, korpuss 7, Rīga, LV-1019) saskaņošanai (neparakstītu!). Pēc tam, kad mēs būsim reģistrējuši un parakstījuši, nosūtīsim Jums dokumentu parakstīšanai.
Tāpat lūdzam informēt, vai Jums būs iespēja parakstīt līgumu ar elektronisko parakstu.

- līgums jāparaksta līdz 23.03.2023.            

8. Konkursa dienā no plkst. 06:00 mājas lapas sadaļā DARBA TELPA būs pieejami materiāli reģistrētajam lietotājam:

- uzdevumi 3 valodās,

- veidlapas, atbilžu ierakstīšanai,

- brīvas ailes skolas organizatoru datu ievadei (būs pieejams līdz 01.04.),

- brīvas ailes atbilžu ierakstīšanai no 23.marta līdz 1.aprīlim (to skolēnu sarakstu, kas piedalījušies konkursā tradicionālajā veidā),

- bankas konts, kurā jāpārskaita kopēja summa par visiem konkursa dalībniekiem no skolas (pārskaitīt līdz 20.aprīlim).

No rīta (6:00) skolas organizators saskaņā ar savu pieteikumu vietnē kengurs.lv DARBA TELPA saņem konkursa materiālus: uzdevumus, atbilžu veidlapas un tās izdrukā.

Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstoši viņa vecuma grupai. Atbildes skolēni atzīmē uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot arī atbilžu veidlapas un melnraksta lapas. No brīža, kad skolēni saņēmuši uzdevumus, sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes. Uzreiz pēc konkursa laika beigšanās, skolas organizators savāc darbus (vai atbilžu veidlapas) un līdz 1.aprīlim  ievada vietnē kengurs.lv dalībnieku sarakstu un ieraksta atbildes. Tās jāieraksta sadaļā DARBA TELPA.

9. 20. aprīlī mājas lapā sadaļā DARBA TELPA būs pieejami:

- atskaite,

- dalībnieku nominālie sertifikāti,

- skolas sertifikāts,

- skolotāja pateicības raksts,

- nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,

- nominālie diplomi tiem skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei.

Konkurss notiek latviešu, krievu un angļu valodā.

″Ķengurs″ – masveida konkurss un apbalvošanai pēc tā rezultātiem ir masveida raksturs. Apbalvošanas pamatforma ir diplomi. 

Visi bez izņēmuma skolnieki saņem sertifikātus (elektroniskajā formātā) ar iegūto punktu norādi. Šos sertifikātus izdrukās skolas organizators un tie tiks pasniegti skolā.

No 8. līdz 31. maijam darbā dienās (no 9:00 līdz 17:00) ir iespējams saņemt diplomus un dāvaniņas skolēņiem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei (TOP 20).
Lomonosova ielā 1 k-7, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1019.

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu rakstiet uz e-pastu: kengurs@isma.lv

 1. Pēc tam, kad skolas organizators ir aizpildījis ailes datu ievadei (no 23.03. līdz 01.04.), šie dati nokļūst Latvijas organizacijas komitējā un tiek nodrošināta to digitālā apstrāde.  Pēc šīs pārbaudes rezultātiem tiek izveidotas atskaites, kuras varēs apskatīt jau 20.aprīlī mūsu mājas lapa sadaļā DARBA TELPA.
 2. 20. aprīlī mājas lapā sadaļā DARBA TELPA būs pieejami:
  1. atskaite,
  2. dalībnieka sertifikāts,
  3. skolas sertifikāts,
  4. skolotāja pateicības raksts,
  5. nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,
  6. nominālais diploms tiem, kuri iegāja labāko 20 visā Latvijā katrā paralēlē.
 3. Konkursa rezultātu uzticamības un objektivitātes nodrošināšanai gan Latvijas organizācijas komiteja, gan skolas organizators kontrolē, lai visi dalībnieki ievērotu noteikumus. Pēc šīs kontroles rezultātiem var tikt diskvalificēti (atskaitīti no dalībnieku skaita) gan konkrēti skolēni, gan skolu paralēles, kurās tika fiksēts nopietns konkursa noteikumu pārkāpums. Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem Latvijas organizācijas komiteja, pamatojoties uz pārbaudes rezultātu analīzi.
 4. Visi faili ar ierakstītām atbildēm tiek glabāti Latvijas organizācijas komitejā līdz tekoša gada 1. oktobrim. Līdz šī momentam Latvijas organizācijas komiteja izskata pretenzijas, kas radušies pēc pārbaudes rezultātiem (dalībnieka rezultātu neesamība skolas pārskatā, šaubas par pārbaudes precizitāti utt.)