Loading color scheme

Instrukcija skolas organizatoram

  1. REĢISTRĀCIJA

Piereģistrēšanās tām skolām, kas to vēl nav izdarījušas  uz konkursu ``Ķengurs- matemātika visiem`` notiek e-pastā kengurs@isma.lv.

Ja skola nav piereģistrējusies iepriekšējos gados, tad e-pasta vēstulē kengurs@isma.lv jānorāda skolas nosaukums, saiti uz skolas mājaslapu un skolas e-pasta adresi. Pēc tam uz SKOLAS e-pastu atnāks pagaidu parole, ar kuras palīdzību būs iespējams ieiet vietnē math.kengurs.lv un turpināt skolas piereģistrēšanu, izveidot skolas organizatora kontu, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķus papildus kontus skolotājiem.

Ja skola ir jau agrāk reģistrējusies mājaslapā ķengur.lv/lv tad uz skolas

 e-pastu 15.01.2024 pienāks pagaidu parole, ar kuras palīdzību skolas organizators varēs ieiet vietnē math.kengurs.lv un apstiprināt savu dalību konkursā.

2.KONTU VEIDI

Skolas konts ir nepieciešams, lai apstiprinātu skolas piedalīšanos konkursā, skolas organizatora nozīmēšanai vai nomaiņai, un, lai noslēgtu līgumu starp mācību iestādi un konkursa ``Ķengurs`` organizēšanas komiteju.

Skolas organizatora konts tiek lietots, lai apstiprinātu piedalīšanos konkursā, lai izveidotu papildus kontus citiem skolotajiem, lai saņemtu konkursa materiālus, lai ievadītu dalībnieku datus, lai saņemtu atskaites, sertifikātus un balvas.

Skolas organizatora papildus konti var tikt lietoti, lai ievadītu konkursa dalībnieku datus.

To pašu kontu var lietot skolas organizators un arī skolotāja papildus kontu var lietot dažādās mācību iestādēs.

3. KONKURSA NORISES DIENA

Konkursa dienā no plkst. 06:00 mājas lapā būs pieejami materiāli reģistrētajam lietotājam:

- uzdevumi 3 valodās,

- veidlapas, atbilžu ierakstīšanai,

- brīvas ailes skolas organizatoru datu ievadīšanai (būs pieejams līdz 01.04.),

- brīvas ailes atbilžu ierakstīšanai no 21.marta līdz 1.aprīlim (to skolēnu sarakstam, kas piedalījušies konkursā tradicionālajā veidā),

- bankas konts, kurā jāpārskaita kopēja summa par visiem konkursa dalībniekiem no skolas (pārskaitīt līdz 20.aprīlim).

No rīta (6:00) skolas organizators saskaņā ar savu pieteikumu vietnē math.kengurs.lv saņem konkursa materiālus: uzdevumus, atbilžu veidlapas un tās izdrukā.

Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstoši viņa vecuma grupai. Atbildes skolēni atzīmē uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot arī atbilžu veidlapas un melnraksta lapas. No brīža, kad skolēni saņēmuši uzdevumus, sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes. Uzreiz pēc konkursa laika beigšanās, skolas organizators savāc darbus (vai atbilžu veidlapas) un līdz 1.aprīlim  ievada vietnē math.kengurs.lv dalībnieku sarakstu un ieraksta atbildes.

4. REZULTĀTU NOTEIKŠANA.

Rezultātu saņemšanas dienā mājas lapā būs pieejami:

- atskaite,

- dalībnieku nominālie sertifikāti,

- skolas sertifikāts,

- skolotāja pateicības raksts,

- nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,

- nominālie diplomi tiem skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei.

Konkurss notiek latviešu, krievu un angļu valodā.