Loading color scheme

Asociācijas "Ķengurs bez robežām" 25. ikgadēja starptautiskā konference

Pilsēta Lucerna ir sena pilsēta ar pārsteidzoši mūsdienīgu garu. Šogad “centrālās Šveices pērle” tika izvēlēta par asociācijas “Ķengurs bez robežām” ikgadējas 25. starptautiskās konferences norises vietu. No 11. līdz 15. oktobrim konferences darbā piedalījās 176 pārstāvji no vairāk kā 70 valstīm.

Galvenais satikšanas iemesls tas ir konkursa uzdevumu izvēle, kas 2018. gadā norisināsies 22. martā. Nacionālo organizācijas komiteju sagatavoto un piedāvāto uzdevumu apspriešanas darbs notika ļoti aktīvi, tika izvēlēti un saskaņoti uzdevumu varianti visiem vecuma kategorijām.

Tagad starptautiskie varianti jāpārtulko un jāadaptē vietējiem apstākļiem un tradīcijām. Un vēl daudz kas jāizdara, lai martā miljoniem jauniešu visā pasaulē varētu piedalīties kārtējā konkursā “Ķengurs”.

Un mēs ceram, ka diena “Ķengurs-2018” tiešam iepriecinās bērnus ar interesantiem un aizraujošiem uzdevumiem.

Un tie, kuri vēlas piedalīties konkursā “Ķengurs-2018” var sākt gatavoties, pētot pagājušo gadu uzdevumus. Vairāku uzdevumu risināšanai nav nepieciešamas speciālās matemātikas zināšanas, taču ir nepieciešami drosme un apķērība.

Tiksimies konkursā 2018. gada 22. martā!

Irina Kazakova, konkursa “Ķengurs” koordinatore Latvijā

Fotogrāfijas