Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Konkursa norises noteikumi Latvijā

1. Konkursa dalībnieki

 • Bez iepriekšējas atlases piedalīties konkursā var visi vidusskolu 2.-12. klašu studējošie.
 • Organizēšanas maksa ir 0,50 EUR katram dalībniekam.

2. Konkursa rīkošana

 • Konkursa rīkošanu Latvijā īsteno konkursa ″Ķengurs″ Latvijas organizācijas komiteja. Katrā skolā, kas piedalās konkursā, tiek nozīmēts organizators, kurš ir atbildīgs par konkursa rīkošanu tieši skolā.
 • Skolas organizators reģistrē skolu vai apstiprinā dalību mājas lapā kengurs.lv līdz 2020. gada 23. martam (ieskaitot). Latvijas organizācijas komiteja nodrošina ar konkursa materiāliem, izmantojot internetu, konkursa dienā.
 • Konkursu rīko visās skolās vienā dienā, šogad – 26. martā, vēlams no rīta. Visus materiālus konkursa norisei Jūs varēsiet saņemt no 26.03.2020. plkst. 6:00, uzdevumus mājas lapā kengurs.lv zem Jūsu paroles un logo. Visi dokumenti ir sadaļā DARBA TELPA.
 • Skolas organizators izprintē materiālus katram dalībniekam.
 • Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstošie viņa vecuma grupai. No šī brīža sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes. Atbildes skolnieki atzīme uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot atbilžu veidlapas. Skolas organizators savāc darbus un no 26.03.2020. līdz 01.04.2020. ievada atbildes tieši konkursa mājas lapā kengurs.lv DARBA TELPĀ laukumos atbilžu ievadīšanai, ja ir slēgts līgums starp organizatoru un skolu par datu nodošanu un apstrādi.
 • Līdz 30.04.2020. kopējo summu jāpārskaita uz norādīto kontu DARBA TELPĀ mājas lapā kengurs.lv.
 • Līdz 01.04.2020. obligāti jāapstiprina savu piedalīšanos uzvarētāju apbalvošanas ceremonijā DARBA TELPĀ mājas lapā kengurs.lv.

3. Instrukcija skolas organizatoram

 1. Ieiet mājas lapā kengurs.lv.
 2. Ja skola jau ir piereģistrēta, pāriet pie 5. punkta, ja nē, tad aizpildīt reģistrācijas formu.
 3. Apstiprināt reģistrāciju (uzskaites ieraksts): atvērt atbildīgās personas e-pastu un pāriet uz mājas lapas sadaļu, kas norādīta vēstulē kengurs@isma.lv.
 4. Gaidīt vēstuli no atbildīgās personas kengurs@isma.lv, kas tiks nosūtīta 3 dienu laikā. Šis laiks nepieciešams Jūsu uzskaites ieraksta aktivizēšanai.
 5. Apstiprināt dalību konkursā: ieiet mājas lapā kengurs.lv ievadīt lietotāja vārdu un paroli, ieiet sadaļā DARBA TELPA un apstiprināt nospiežot "Piedalīties"
 6. Pēc dalības apstiprināšanas sadaļā DARBA TELPA būs pieejams LĪGUMS. Ja līgums bija parakstīts agrāk, tad pāriet pie 7. punkta, otrādi, Jums nepieciešams:
  • ieiet mājas lapā www.kengurs.lv,
  • ievadīt lietotāja vārdu un parolii,
  • ieiet sadaļā DARBA TELPA,
  • izdrukāt līgumu divos eksemplāros,
  • iepazīties ar līguma noteikumiem un parakstīt divus eksemplārus,
  • pēc līguma parakstīšanas no skolas organizatora puses, abi līguma eksemplārus jānosūta uz adresi Lomonosova iela 1, korpuss 6, Rīga, LV-1019,
  • pēc līguma parakstīšanas no konkursa "Ķengurs" organizatora Latvijā puses, viens līguma eksemplārs tiks nosūtīts Jums atpakaļ,
  • līgumu jāparaksta līdz 26.03.2020.
 7. Konkursa dienā no plkst. 06:00 mājas lapas sadaļā DARBA TELPA būs pieejami materiāli reģistrētajam lietotājam:
  • uzdevumi 3 valodās,
  • veidlapas, atbilžu ierakstīšanai,
  • brīvas ailes skolas organizatoru datu ievadei (būs pieejams līdz 01.04.2020.)
  • brīvas ailes apstiprinājumam par piedalīšanos apbalvošanas ceremonijā (būs pieejams līdz 01.04.2020.), kas notiks 24. aprīlī, plkst. 11:00, 12:00 un 13:00 kinoteātrī "Splendid Palace" (Elizabetes iela 61, Rīga) Pasākumā tiks pasniegti sertifikāti skolām un diplomi skolas organizatoriem, kā arī tiks pasniegti diplomi Konkursa "Ķengurs" uzvarētājiem (par 1. vietu savā skolā katrā paralēlē, kā arī tiem skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu devītniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei
  • brīvas ailes atbilžu ierakstīšanai no 26.03.2020. - 01.04.2020.,
  • bankas konts, kurā jāpārskaita kopējo summu par visiem konkursa dalībniekiem no skolas.

Reģistrācija ir spēkā līdz 2020. gada 23. martam.

4. Rezultātu noteikšana

 • Visu konkursa dalībnieku darbi tiek nodoti Latvijas organizācijas komitejai. Darbu datoru pārbaude tiek īstenota tikai pēc organizēšanas maksas samaksas. Šīs pārbaudes rezultātā tiek veidoti visu katras paralēles Latvijas dalībnieku saraksti. Uz šo sarakstu pamata tiek gatavoti pārskati, kuri būs izvietoti mājas lapā 20. aprīlī sadaļā DARBA TELPA.
 • 20. aprīlī mājas lapā sadaļā DARBA TELPA būs pieejami:
  • atskaite,
  • dalībnieka sertifikāts,
  • skolas sertifikāts,
  • skolotāja pateicības raksts un uzaicinājums uz bezmaksas semināru (A kategorija, 6 stundas),
  • nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,
  • nominālais diploms tiem, kuri iegāja labāko 20 visā Latvijā katrā paralēlē.
 • Konkursa rezultātu uzticamības un objektivitātes nodrošināšanai gan Latvijas organizācijas komiteja, gan skolas organizators kontrolē, lai visi dalībnieki ievērotu noteikumus. Pēc šīs kontroles rezultātiem var tikt diskvalificēti (atskaitīti no dalībnieku skaita) gan konkrēti skolnieki, gan skolu paralēles, kurās tika fiksēts nopietns konkursa noteikumu pārkāpums. Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem Latvijas organizācijas komiteja, pamatojoties uz pārbaudes rezultātu analīzi.
 • Visi faili ar ierakstītām atbildēm tiek glabāti Latvijas organizācijas komitejā līdz tekoša gada 1. oktobrim. Līdz šim momentam Latvijas organizācijas komiteja izskata pretenzijas, kas radušies pēc pārbaudes rezultātiem (dalībnieka rezultātu neesamība skolas pārskatā, šaubas par pārbaudes precizitāti utt.)

5. Uzvarētāju apbalvošana

″Ķengurs″ – masveida konkurss un apbalvošanai pēc tā rezultātiem ir masveida raksturs. Apbalvošanas pamatforma ir diplomi un nelielas balvas. 

Visi bez izņēmuma skolnieki saņem sertifikātus (elektroniskajā formātā) ar iegūto punktu norādi. Šos sertifikātus izdrukās skolas organizators un tie tiks pasniegti skolā.

24. aprīlī, plkst. 11:00, 12:00 un 13:00 kinoteātrī "Splendid Palace" (Elizabetes iela 61, Rīga) notiks sertifikātu un diplomu pasniegšana skolu organizatoriem un pats galvenais - diplomu "Ķengurs" pasniegšana uzvarētājiem (par 1. vietu savā skolā katrā paralēlē, kā arī to skolēnu sveikšana, kuri būs iekļuvusi 20 labāko skaitā Latvijā katra paralēlē no 2.-12. klasei).

Līdz 01.04.2020. ir nepieciešams apstiprināt savu dalību uzvarētāju apbalvošanās ceremonijā mājas lapā kengurs.lv sadaļā DARBA TELPA.

Ja Jums nav iespēja piedalīties apbalvošanas ceremonijā, tad sertifikātus un diplomus ir iespējams saņemt mājas lapā kengurs.lv sadaļā DARBA TELPA un Jūs paši varēsiet tos izprintēt un apsveikt uzvarētājus.

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu rakstiet uz e-pastu: kengurs@isma.lv